key to success

key to success

Thursday, 3 November 2011

I lOvE U~,, ^^

RiNtIk GeRiMiS TeRaSa BaSaH,
          memBaSaHi BuNga KeMbOja,
SunGgUh ResAh HaTi GeLisAh,
          KeraNa Ku TeLaH JatUh CiNta....,

No comments:

Post a Comment